Příspěvky zdravotních pojišťoven na letní tábory 2020

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jednou z pojišťoven, která na letní tábory přispívá, je ČPZP a to částkou až 1 000 Kč. Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě, že tábor trvá minimálně čtyři kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na webových stránkách pojišťovny v části „Zásady čerpání preventivních programů”. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od data vystavení.

Podrobnější informace k možnostem čerpání naleznete na webu pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Příspěvky na tábory poskytuje i Vojenská zdravotní pojišťovna ČR. Jedná se však pouze o sportovní tábory, viz níže. Výše příspěvku je maximálně 500 Kč za kalendářní rok. Příspěvek bude vyplacen pojištěncům od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné apod.).

Podrobnější informace k možnostem čerpání naleznete na webu pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor neposkytuje.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Průměrná výše příspěvku byla v roce 2018 podle vyjádření pojišťovny 1150 Kč.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda není explicitně příspěvek na letní tábory uveden, přesto je možné využít Balíček pro děti a studenty, díky kterému lze od pojišťovny na letní tábor čerpat až 500 Kč.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ZP MV ČR poskytuje svým dětským klientům příspěvek až 1000,- Kč na sportovní pohybové aktivity, které mohou být provozovány i v rámci školy v přírodě, či letního tábora. Tento příspěvek se může vyšplhat až na celkem 2000 Kč, pokud oba rodiče využijí možnosti postoupit svůj příspěvek ve výši 500 Kč dítěti (2 x 500 Kč).

Podrobnější informace k možnostem čerpání naleznete na webu pojišťovny.

Revírní bratrská pokladna

Revírní bratrská pokladna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na letní prázdninový tábor v přírodě pro děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku. O příspěvek lze požádat pouze u táborů, které trvají minimálně 7 dnů.

Podrobnější informace k možnostem čerpání naleznete na webu pojišťovny.