Ignisio z.s.

Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice, 170 00
ič: 072 89 201
Spolkový rejstřík MS v Praze, oddíl L, vložka 70640.

identifikátor datové schránky: wcgiuwz
e-mail: spolek@ignisio.cz

předseda

Tomáš Grundza
grundza@ignisio.cz, +420 736 124 487

Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a disponuje podpisovým právem.

bankovní účet

2801483654/2010 vedený u Fio banky, a.s.

Případným dárcům děkujeme, Vaše pomoc nás posouvá dál. Na dar vám můžeme vystavit potvrzení, které můžete použít pro odpočty daní. Pro více informací kontaktujte předsedu.